Fakultet Likovnih Umetnosti - Centar Za Grafiku i Vizuelna Istraživanja ::  - Srpski 
Radno vreme galerije: Ponedeljak - Petak : 10.00 - 19.00h,   Subota: 10.00 - 15.00h    
 
 

Rad u radionici

Poseban segment poslovanja Centra je iznajmljivanje radionica umetnicima bez ateljea. U periodu od 16-19h, radnim danima. Umetnici mogu koristiti radionice, štampati sami svoje grafike a ukoliko je potrebno i uz asistenciju dežurnog grafičara. Centar omogućava korišÄ‡enje valjka i kiseline. Sav neophodni materijal i pribor umetnici su u obavezi da ponesu sa sobom.

 

       

     

Cenovnik korišÄ‡enja radionica