Fakultet Likovnih Umetnosti - Centar Za Grafiku i Vizuelna Istraživanja ::  - Srpski 
Radno vreme galerije: Ponedeljak - Petak : 10.00 - 19.00h,   Subota: 10.00 - 15.00h    
 
 

Rad u radionici

Poseban segment poslovanja Centra je iznajmljivanje radionica umetnicima bez ateljea. U periodu od 10 - 16 h, radnim danima umetnici mogu koristiti radionice, štampati sami svoje grafike a ukoliko je potrebno i uz asistenciju dežurnog grafičara. Sav neophodni materijal i pribor umetnici su u obavezi da ponesu sa sobom dok Centar pruža usluge korišÄ‡enja radionice. 

 

       

     

 

Cenovnika korišÄ‡enja radionica

(Porez na promet je uračunat u cenu)

KorišÄ‡enje radionica za duboku štampu i litografiju:

1 DAN ........................................... 700 dinara 

1 NEDELJA .................................... 2800 dinara 

1 MESEC ...................................... 8000 dinara 

3 MESECA ................................... 20 000 dinara 

6 MESECI ................................... 30 000 dinara

1 GODINA .................................. 54 000 dinara 

Zakazivanje korišÄ‡enja radionice 24 sata unapred na telefon

+381 11 26 26 622