Fakultet Likovnih Umetnosti - Centar Za Grafiku i Vizuelna Istraživanja ::  - Srpski 
Radno vreme galerije: Ponedeljak - Petak : 10.00 - 19.00h,   Subota: 10.00 - 15.00h    
 
 

Uverenjem u nepodeljivost sveta savremene umetnosti, rukovodi se Centar za grafiku, u nastojanju da stekne što bolje uvide u inostranu scenu kroz gostujuće izložbe i programe, međunarodnu saradnju i projekte, među kojima se izdvaja Međunarodna grafička radionica “Beogradski susreti«

Projekat, kakav je Međunarodna grafička radionica  «Beogradski susreti»  koji se uspešno održava već sedamnaest godina, i kojim se uspostavljaju stvaralačke i organizacione veze među umetnicima i umetničkim udruženjima velikog broja zemalja od Kanade do Bugarske, od Islanda do Portugala, čine da Beograd zadobija sve markantnije mesto na internacionalnoj mapi relevantnih umetničkih centara u oblasti grafike i novih vizuelnih medija.

Poseban kvalitet »Susreta« predstavlja činjenica da se u radionicama Centra za grafiku odvija istraživački i dijaloški način rada koji podrazumeva komunikaciju između grupa umetnika iz različitih zemalja. Kroz saradnju i razmenu iskustava ojačava se i pospešuje otvoreniji pristup grafičkom mediju što je zahtev savremene umetničke prakse. Organizovanjem izložbi grafika, nastalih na  »Susretima», u svim centrima iz kojih umetnici dolaze, omogućuje se uvid  u srpsku grafiku  i u internacionalnu grafičku scenu. Svaka zemlja učesnica u projektu obogaćuje svoju umetničku zbirku mapom grafika nastalim u Radionici. Takođe se izložbe razmenjuju i ugovaraju se  projekti inspirisani kontaktima umetnika i umetničkih udruženja.

 

                      

      I Beogradski susreti 2001.                    II Beogradski susreti 2003.                  III Beogradski susreti 2005.                  IV Beogradski susreti 2007.             

 

                     

      V Beogradski susreti 2009.                   VI Beogradski susreti 2011.                  VII Beogradski susreti 2013.                  VIII Beogradski susreti 2015.   

 

     IX Beogradski susreti 2018.