Fakultet Likovnih Umetnosti - Centar Za Grafiku i Vizuelna Istraživanja ::  - Srpski 
Radno vreme galerije: Ponedeljak - Petak : 10.00 - 19.00h,   Subota: 10.00 - 15.00h    
 
 
11.04.2019
 

MEGDAN, Sanja Tomić

 

 MEGDAN

"Ova tela su kavezi za ptice ili štale za zveri"

                                                               Abu Bakr

 

U svom radu bavim se pitanjem ljudskog doživljaja unutarnje borbe. 

Proces u kome duša teži ka višim sferama u potrazi za svrhom, u telu koje je ograničava u mentalnom i fizičkom prostoru materijalnosti. 

Kroz vizuelni izraz pokušavam da razumem i dam oblik ovom iskonskom stanju, znatno zanemarenom u našem savremenom društvu. 

 

Ono što želim da prikažem je napetost koja nastaje izme|u težnje za konačnim i beskonačnim koja nas pokreće da razmišljamo, tragamo i stvaramo. 

Taj unutarnji nagon je univerzalnog karaktera.   

 

Ovu ideju istražujem kroz jezik vizuelne umetnosti, koristeći prvenstveno medijum crteža, različite oblike štampe u kombinaciji sa fotografijom i video umetnošÄ‡u. 

Namera mi je da se povežem sa gledaocem i prenesem složenost moga gledišta koresteći se simbolikom snova, neba ili zatvorenog prostora.

 

Još od malena sam tragala za stvarnošÄ‡u koju ne vidimo. Gledala sam u nebo satima, pokušavajući da vidim šta se nalazi iza tog nama vidljivog konačnog prostora. Mnogi moji radovi nastali su upravo iz traganja za beskonačnim. 

 

Na moj dosadašnji rad veliki uticaj su imali umetnici i mislioci među kojima su Bill Viola, Michaelangelo Buenarotti, David Bohm, Rumi i mnogi sufijski teolozi. 

Kombinacija okolnosti oblikovala je moju viziju kao umetnika i osobe; moje pravoslavno poreklo, dve decenije života u zapadnoj Evropi, trostruko majčinstvo, brak, predavanje lepih umetnosti na Kraljevskoj Akademiji Antverpena i konačno moja sklonost ka duhovnosti i moralnim vrednostima.

                                                                                                                                                                              Sanja Tomić

 

Sanja Tomić (1979) završila je master studije u Belgiji gde živi i predaje na Kraljevskoj Akademiji Lepih Umetnosti Antverpena; Učestvovala je na brojnim internacionalnim izložbama u Belgiji, Nemačkoj, Švedskoj, Kini, Japanu, Italiji i Srbiji. U Belgiji je organizovala i bila deo nekoliko umetničkih projekata i učestvovala u nekoliko inostranih umetničkih rezidencija.